Voorganger: Pastor A Metselaar

Organist: Bert Otten

 

Liturgie

 

Afkondigingen door de ouderling van dienst

Zingen: Intochtslied (staande:)  Lied/Psalm 105: 1, 2 en 3    Het Psalm van de Zondag.

Votum, groet

Verootmoediging en gebed.

 Zingen:          Lied/Psalm 105: 4 en 5

Wet van de liefde

Gebed om de Geest

Bijbellezing:             1 Korintiërs 12. Vele gaven, één Geest

Zingen:               Lied 439: 1 en 4.

Preek

Zingen:            Lied 841: 1 en 2.

Presentatie Project

Zingen:                                 Lied 538: 1 en 4

Gebed met eventueel voorbeden

Stil gebed om aan God onze persoonlijke dingen voor te leggen…….

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 413: 1, 2 en 3      Grote God wij loven u

Zegen

Zegen: De Heere zegene ons en behoede ons! De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig! De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.

 

De Heer zij voor u, om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij achter u, om u in de armen te sluiten

en om u te beschermen tegen gevaar.

De Heer zij onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.

De Heer zij in u, om u te troosten als u verdriet hebt.

Hij omgeve u als een beschermende muur,

wanneer anderen over u heen vallen.

De Heer zij boven u, om u te zegenen.

Zo zegene u God, vandaag,

morgen en in der eeuwigheid.

 

Gezongen Amen,  3x amen door de gemeente.