Voorganger: Ds. L van der Veer uit Oosterhesselen,

Organist: Jouke Hordijk

Liturgie

Vierde zondag van Pasen “Jubilate”

Lied voor de dienst: gezang 623: 1, 2 en 9 (zittend)

 Welkom en afkondigingen, door ouderling-van-dienst

Inleiding tot de dienst door predikant

-VOORBEREIDING

Zingen eerste psalm:  psalm 66: 1 en 2 (staande)

Aanvangswoord en groet

 Gebed om ontferming

Glorie-samenzang: gezang  304 geheel

-DIENST VAN HET WOORD

Zondagsgebed

Lezing uit Tenach: Nehemia 9: 6 -15 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Samenzang: psalm 23C: 1 en 2

Evangelielezing: Johannes 10: 1 – 10 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Samenzang: psalm 23 C:  3

Lezing uit de Brieven: 1 Petrus 2: 20 – 25

Samenzang: psalm 23 C:  4

Verkondiging

Orgelspel

 -DIENST VAN HET ANTWOORD

Samenzang: psalm 23 C:  5

Dankzegging – voorbeden – stil gebed –  gezamenlijk “Onze Vader”

 (inzameling van gaven: schaalcollecte bij de uitgang)

Slotlied:  gezang 708: 6, en 14 (staande)

UITZENDING EN ZEGEN

Beantwoord met gezongen “amen, amen, amen”