Voorganger: Ds. F den Arend

Organist: Bert v d Klis

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 717

Welkom door de ouderling van dienst.

Intochtslied: (staande)    Lied 65:1,2.

Votum  en Groet

Gebed.

Zingen:                    Lied 89:1,7.

Leefregel

Zingen:                    Lied 834:alle verzen

Schriftlezing: Marcus 12:35-44.

Zingen:                    Lied 705:alle verzen.

Preek

Zingen:                    Lied 601:alle verzen.

Dankgebed-Voorbeden-Onze Vader.

Inzameling van de gaven

Slotlied: (staande)   Lied 416:alle verzen.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Zegen.

Gemeente 3 x Amen

 

Lied 416

<Ga Met God>  (klik voor beluisteren via You Tube)