Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

  • Nieuwe Corona-maatregelen vanaf zondag 14 november 2021.
  • Kijk voor meer informatie hierover: op de <Laatste Nieuws> pagina.

1e Zondag na Epifanie

Liturgie

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 517: 1 en 3

 

Welkom door de ouderling van dienst

Aansteken van de Paaskaars

 

Aanvangslied (staande): Lied 273: 1, 2 en 3

Groet:

Voorganger:                   In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                     die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                    die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                     en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                          Lied 825: 1 en 8

 

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                    Lied 117a

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:              Deuteronomium 18: 13 – 18

Zingen:                          Lied 439: 1 en 2

2e Schriftlezing:              Johannes 1: 19 – 34

Zingen:                          Lied 439: 4

 

Preek

Orgelspel

Zingen:                          Lied 518: 1, 2 en 3

 

Gebeden

 

Slotlied (staande):          Lied 864: 1, 4 en 5

Zegen

 

Zingen:                          Amen (3x)

Orgelspel