Dienst van bezinning

 

Liturgie voor de dienst op Goede Vrijdag

Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

In stilte komen wij samen

 

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 86: 1, 6 en 7

Gebed

Schriftlezing uit het Oude Testament: Jesaja 53: 1 – 12

Zingen:                   Lied 576a: 1, 2 en 7

De geschiedenis van het lijden en sterven van Jezus naar het Evangelie van Marcus:

Lezing:                   Marcus 14: 26 – 31

Zingen:                   Lied 558: 1 en 4

 

Lezing:                   Marcus 14: 32 – 52

Zingen:                   Lied 558: 5

 

Lezing:                   Marcus 14: 53 – 72

Zingen:                   Lied 558: 6

 

Lezing:                   Marcus 15: 1 – 15

Zingen:                   Lied 558: 7

 

Lezing:                   Marcus 15: 16 – 39

Zingen:                   Lied 558: 8 en 9

 

De Paaskaars wordt gedoofd, gevolgd door een moment van stilte

 

Lezing:                   Marcus 15: 40 – 47

Zingen:                   Lied 558: 10

 

Gebed

Slotlied (staande): Lied 590

Zegen

Zingen:                  Amen (3x)

 

In stilte verlaten wij de kerk