Hervormde Gemeente Dalen

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.

Klik <hier> voor alle gegevens betreffende de Hervormde Gemeente Dalen – Kerkbeheer

Klik <hier> voor alle gegevens van de Diaconie – Hervormde Gemeente Dalen.

 

*De juiste benaming is: Hervormde Gemeente Dalen. Deze valt onder de classis Emmen.

  • Het RSIN nummer van het college van Kerkrentmeesters is: 002694347
  • Contactgegevens zijn: Hervormde Gemeente Dalen, Hoofdstraat 25 7751 GA Dalen.
  • Rek.nr. kerkrentmeesters is: NL94RABO0312608314