In februari 2014 zijn we, gekomen van Texel, in Dalen e.o. als predikantsgezin neergestreken. Ik zeg met opzet “gezin” omdat we de ervaring hebben dat je niet alleen als enkeling maar ook als gezin deel uitmaakt van de plaatselijke gemeente en ieder je eigen plaats inneemt in het gemeenteleven.

Hoewel ik natuurlijk, als predikant, het leeuwendeel van het predikantswerk voor mijn rekening neem, is het voor mij zelf ontzettend belangrijk dat we er als gezin zijn en ieder met onze eigen, specifieke talenten en gaven aan deelnemen: je vult elkaar aan, je praat met elkaar over je werk en je stuurt elkaar bij!

Familie den Braanker

Familie den Braanker  (foto 2014)

 

Als ik het breder trek dan zijn we als gemeenteleden van die ene gemeente in Dalen e.o. allemaal betrokken op elkaar. Dat betekent niet dat we alleen maar naar binnen gericht zijn maar met open oog en oor in de dorps- en wereldgemeenschap willen staan en er voor iedereen proberen te zijn, zowel dichtbij als veraf.

Ondanks alle kerkverlating en-verandering in Nederland (en West-Europa) is het nog steeds van groot belang dat er een kerk in Dalen is die fungeert als een soort vluchtheuvel. In de jacht van het moderne leven hopen we dat we een rustpunt mogen zijn voor de mensen die om welke reden dan ook zich willen bezinnen en deel willen uitmaken van onze levende kerkgemeenschap. Het is mijn stellige overtuiging dat er ook in onze tijd, of misschien wel júist in onze tijd, grote behoefte is aan steun (zowel materieel als geestelijk), aan betrokkenheid, aan solidariteit, aan omzien naar elkaar.

We geloven in een God, die omziet naar mensen en hen overeind helpt en houdt, en we geloven in mensen die betrokken bezig zijn en met elkaar een gemeenschap vormen. Een gemeente die viert en werkt, die opvangt en uitdeelt, die bidt, zingt en leert, die geeft en ontvangt, is van onschatbare waarde!

Uw bijdrage aan het kerk-zijn, in welke vorm dan ook, is onmisbaar!

Onze bedoeling is ten diepste om er voor u te zijn en het mogelijk te  maken dat de kerk in Dalen blijft en bloeit.

 

Naaml333oos

Uw dominee,

ds. Peter den Braanker