De Zandloper

Het kerkblad van onze Daler gemeente is vanaf september 2014  ‘De Zandloper’

Het is sinds die tijd, het kerkblad van de ‘Protestantse Kerk Nederland’ in de zes zanddorpen van Zuid-Oost Drenthe. Deze zes dorpen zijn: Gereformeerd Aalden en Gees, Hervormd Dalen, Oosterhesselen en Zweeloo en Protestants Sleen. In het voorjaar van 2016 zijn twee kerkgemeentes toegevoegd, zodat het kerkblad toen uit acht kerken bestond. De toegevoegde kerkgemeentes waren toen Hervormd Schoonoord en de Gereformeerde kerk Schoonoord, die nu één gemeente zijn. Het is heel bijzonder dat we daarom nu een gezamenlijk kerkblad, bestaande uit zeven kerken, kunnen uitbrengen. Elke gemeente/kerk behoudt haar eigen identiteit, maar men blijft zo toch op de hoogte van het kerkelijk leven in de omliggende (zand)dorpen.

 

U vindt er de wijkberichten, kerkdiensten, verenigingsnieuws, kortom: alles wat voor u als gemeentelid of belangstellende goed is om te weten. Tevens worden er de activiteiten genoemd die de komende maand zullen plaats vinden. Na overlijden van een gemeentelid wordt er een in ‘Memoriam’ geplaatst in de Zandloper. Ook vindt men er de informatie vanuit de kerkenraad.

Veel van deze informatie vindt u ook terug, elders op deze kerkwebsite.

Het kerkblad komt uit op de donderdag voorafgaande aan de eerste zondag van de maand

 

De abonnementsprijs, van de Zandloper,  voor het jaar 2024   bedraagt € 20,-

Losse nummers zijn te verkrijgen bij onze koster Lammy van Urk, ten bedrage van €  2,-


 

De redactie:

Patrick Rodermond  Meester Cassastraat 62, 7751 EG Dalen verzorgt, voor Dalen, de redactie.

Tel.nr. 0524-795028 of via het <contactmenu> op deze site. (Patrick Rodermond )

Sluitingsdatum voor inzending kopij is:  op de dinsdag van de week die voorafgaat aan de verschijningsdatum

* U wordt verzocht de kopij, zo mogelijk, als WORD-DOCUMENT aan te leveren.


 

De bezorging:

Ons kerkblad de Zandloper wordt grotendeels bezorgd op de vrijdag en zaterdag, na het uitkomen. Bij de mensen die de Zandloper per post krijgen, wordt het kerkblad uiterlijk de woensdag (de week daarop) bezorgd.

Fam. Mepschen is voor Dalen verantwoordelijk voor de verspreiding.

Informatie via het contactformulier.

De Mars 5, 7751 SN Dalen

Tel. 0524 -552458