Profielschets van de predikant van de Hervormde Gemeente (PKN) te Dalen 

 

Algemeen:

Naam Gemeente Hervormde Gemeente Dalen
Vestigingsplaats Dalen
Kenmerken van de Kerkelijke Gemeente De kerkelijke gemeente Dalen bestaat uit een plattelandsdorp met daarnaast een tweetal kleinere dorpsgemeenschappen .
Modaliteit
Oecumenisch
Vaardigheden  
  
– Samenwerkend

– Sociaal vaardig

– Goed kunnen luisteren en gevoel voor       humor

– Actief en inspirerend

– Verbindend

– Dicht bij gemeente leden staan.

Typering predikant   – Een dorpsdominee m/v, met beide benen op de grond

– Vertaler  zijn van preek naar praktijk, rekening houdend met actuele situaties.

– Bruggenbouwer waarbij de totale dorpsgemeenschap in het oog gehouden dient te worden.

– Teamwerker, flexibel en ruimdenkend, ook gezellig samen zijn is belangrijk.

– Over leiderschapskwaliteiten beschikken, maar ook kunnen delegeren.

– Naast de aandacht voor ouderen en zieken  is het zeer belangrijk dat  ook de jongeren en jonge gezinnen veel aandacht krijgen.

– In deze 100% predikantsplaats dient een deel van het percentage ( ongeveer 20%) te worden besteed aan samenwerking in de regio, en dan specifiek de Zandloperdorpen.

Voorkeur geslacht/leeftijd
 
Er is geen voorkeur m.b.t. het geslacht of leeftijd   Een jong predikantsgezin kan een stimulans zijn bij de betrokkenheid van jonge gezinnen binnen de kerkelijke gemeenschap. Maar een oudere predikant kan dit met enthousiasme evengoed bereiken.
Woonlocatie
 
In de kern van het dorp is een ruime en luxe, onlangs geïsoleerde predikantswoning aanwezig met een mooie privé tuin.

Het dorp Dalen kent uitstekende voorzieningen, het heeft een eigen station aan de lijn Emmen-Zwolle. Dalen heeft 1 kerk en 1 openbare school en goede sportvoorzieningen. De nabij gelegen plaatsen Coevorden en Emmen kennen een grootschalig winkelaanbod en alle voorzieningen voor het vervolgonderwijs.

Specifiek, kerntaken:

Eredienst

 

 

De eredienst wordt gevierd in een mooie, monumentale maar niet te grote dorpskerk. Kenmerkend voor het dorp Dalen is, dat er sprake is van slechts één kerk en één kerkelijke gemeente. De geloofshouding en beleving van de kerkbezoekers is hierdoor open en divers, men  heeft nooit een “kerkstrijd” gekend.
Pastoraat
 
Senioren vormen een grote en niet onbelangrijke doelgroep. Alhoewel de totale gemeenschap ook jongeren kent is de betrokkenheid hiervan beperkt. De nadruk van de jeugd dient dan ook de volle aandacht te krijgen.
Vorming en Toerusting
 
Eén zondag per maand is er Kliederkerk in ons kerkelijke gebouw De Weme, waarbij zowel jeugd al ouderen zeer welkom zijn. Met elkaar op een creatieve manier de Bijbelverhalen ontdekken. Stimulering van het jeugdwerk is natuurlijk zeer welkom.
Organisatie en beleid
 
In een groep van 7 kerkelijke gemeenten in Zuid Oost Drenthe vormen we een verband, genaamd “de Zandloper dorpen”. In dit verband geven we samen 11 keer per jaar een kerkblad uit. Zo n 2 keer per jaar zitten we bij elkaar om tips en ideeën  uit te wisselen. Er is binnen onze kerk een vrij uitgebreid en enthousiast team van vrijwilligers.

Een goede en inspirerende organisator m/v  met een duidelijke visie, kan met ondersteuning van dit team, versterking geven aan de betrokkenheid van de kerkelijke gemeente binnen de totale burgerlijke gemeenschap.

Diaconaat

 

Er dient een maatschappelijke betrokkenheid aanwezig te zijn gericht op noden, zowel dichtbij en veraf. Samenwerking met de burgerlijke organisaties kan worden gevraagd. Samenwerking met de “Zandloperdorpen” is een onderdeel van de functie invulling.
Overige zaken die van belang zijn

 

 

 

 

 

 

In Dalen is de predikant niet alleen belangrijk voor de gemeenteleden, maar ook nog een echte “dorpsdominee”, dat wil zeggen dat hij/zij ook voor ‘niet-gemeenteleden’ de “Dominee” is. We verwachten dan ook iemand met een open belangstelling die zich niet alleen beperkt tot de eigen gemeente.