Mutaties (wie geeft wat aan wie door).

De predikant, ouderlingen en de diaconale commissie geven de volgende gegevens en of veranderingen door aan de ledenadministratie te weten:

  • Geboorte
  • Doop
  • Belijdenis
  • Kerkelijk huwelijk
  • Overlijden
  • In- en uitschrijvingen
  • Perforatie

(hierbij gaat de voorkeurgemeente boven de geografische gemeente)

Het RKBD (Regionaal Kerkelijk Bureau Drenthe) kantoor Emmen ontvangt via de landelijke administratie van de SMRA de volgende mutaties; te weten:

  • Overlijden
  • Wijziging Burgerlijke stand
  • Verhuizing

Geboorte, verhuizing, overlijden, naamswijziging en wijziging in de burgerlijke staat worden niet meer automatisch door de burgerlijke gemeente aan de ledenadministratie van de kerken doorgegeven.

Wij vragen u dan ook dit in voorkomende gevallen aan onze ledenadministratie, Ingrid Veenendaal, door te geven.

 

Adres en info Kerkelijk bureau

Coördinator:

Mw. I. Veenendaal

De Spil 3

7751 HD Dalen

Tel. 0524 553971

Meer informatie: via menu contact, <kerkelijk bureau>