Mutaties (wie geeft wat aan wie door).

De predikant, ouderlingen en de diaconale commissie geven de volgende gegevens en of veranderingen door aan de ledenadministratie te weten:

  • Geboorte
  • Doop
  • Belijdenis
  • Kerkelijk huwelijk
  • Overlijden
  • In- en uitschrijvingen
  • Perforatie

(hierbij gaat de voorkeurgemeente boven de geografische gemeente)

Het RKBD (Regionaal Kerkelijk Bureau Drenthe) kantoor Emmen ontvangt via de landelijke administratie van de SMRA de volgende mutaties; te weten:

  • Overlijden
  • Wijziging Burgerlijke stand
  • Verhuizing

Geboorte, verhuizing, overlijden, naamswijziging en wijziging in de burgerlijke staat worden niet automatisch door de burgerlijke gemeente aan de ledenadministratie van de kerk doorgegeven.

Alle mutaties worden aan onze kerk vanuit een centraal landelijk systeem via internet doorgegeven. Dit betreft ook verhuizingen en daardoor (automatische) overschrijvingen van en naar andere gemeenten. Als men na een verhuizing naar een andere gemeente toch lid/verbonden wil blijven bij onze kerk dan kan dat. Men blijft dan lid van onze gemeente.

Wij vragen u dan ook dit in voorkomende gevallen aan onze ledenadministratie Gerny Snippe door te geven.

Adres en info Kerkelijk bureau

Coördinator: Gerny Snippe,

Veenhuizerweg 2

7751 SR Dalen

Tel. 06 13185436