Enkele feiten/hoogtepunten uit de geschiedenis van onze Daler Dorpskerk.

Voor het begin van onze kerk, moeten we ver in de tijd terug. Voor het eerst, dat onze kerk in de boeken voort komt, is in het jaar 1355. De kerk was toen van steen, maar heeft wellicht één of meerdere houten voorgangers gehad. Bij de restauratie in 1972/1973 vond men nog een oud fundament van zwerfkeien. In de toren hangt een luidklok uit 1639 met het volgende opschrift:

Klok Dalen

“Loeft God boven alles. Anno 1639 bin eck gegoten en tot Godes ehren Voor Cerspel aan Dalen/M.F.Soft . {Meister Franciscus Simons)

 

De preekstoel is in 1673 gebouwd nadat de vorige door Münsterse troepen van Bisschop Bernard van Galen in 1672 was vernield. Ook uit die tijd dateert de herenbank van Schulte Böttichius. Een tweede herenbank van de eigenerfde familie Weninge dateert uit 1732. Veel eigenerfden hadden een zitplaats in eigendom en de letter E, die dit aangaf, vinden we op verschillende banken terug.

Overzicht Dorpskerk Dalen met de oude preekstoel.

 

 

De grafzerken uit de kerk zijn in februari 1795 door patriotten verwijderd. Er zijn nog twee bewaard gebleven. Eén ligt voor de hoofdingang en de andere aan de binnenzijde van de zuidelijke toegangsdeur. Van december 1813 tot mei 1814 werd de kerk gebruikt als kazerne en opslagruimte van de Nederlandse troepen die het Franse garnizoen in Coevorden moest insluiten. Na de aftocht van de militairen zag de kerk er vreselijk uit. Een groot gedeelte van het meubilair was als brandhout gebruikt en de muren waren zwart geblakerd en gescheurd.

Met een storm in 1823 werd de kerk zo zwaar beschadigd dat gebruik onmogelijk was. Een nieuwe kerk kwam in 1824 gereed. Het gebouw, waarvan het dak aanzienlijk werd verlaagd, werd gebouwd op de oude fundamenten. Dit is nu nog duidelijk te zien aan de oude dakmoet in de toren.

Kerk Dalen, oostkant

 

In 2000/2001 is de kerk opnieuw grondig gerestaureerd.

In 2002 is een aanvang genomen met de restauratie van ons kerkorgel; het mooie Scheuer0rgel uit 1845, waarvan de restauratie in 2003 is afgerond.

De laatste grote verbouwing was de vernieuwing van het ‘keukentje’ en de toiletgroep, die o.a. is uitgebreid met een invalidentoilet. Deze werkzaamheden zijn in 2013 afgerond.

 

Bron: De Kerk van Dalen,   Huib D Minderhoud