Deze commissie, bestaand uit 9 personen, organiseert activiteiten met als doel de onderlinge gemeenschap in de gemeente te bevorderen. Zo organiseert de commissie in samenwerking met ca. 50 vrijwilligers tijdens de jaarlijkse zomeravondmarkten op 3 avonden een bazaar. Voor de bazaar worden inzameling acties gehouden waaraan ook een aantal gemeenteleden meewerken.

Verder worden er ieder jaar activiteiten ontplooid voor de startweek.

Kniepertjes verkopen op de najaarsmarkt

Kniepertjes verkopen op de najaarsmarkt van 2014

Ook wordt jaarlijks een stamppottenbuffet georganiseerd op een zondagmiddag in februari, waarbij de gehele gemeente welkom is.

Bazaar/rommelmarkt op de zomeravondmarkt.

Voor alle vrijwilligers is er een gezellige avond en ook worden er  verder diverse activiteiten door het gehele jaar heen georganiseerd.

Nieuwe ideeën zijn uiteraard van harte welkom, hiervoor kunt u contact opnemen met de contactpersonen van de activiteitencommissie.

De contactpersonen zijn:

Roelof Kamps (Voorzitter)   Weiert  17  7751 AA Dalen   0524  222762  (e-mail: zie de <contactpagina> op deze site)

Mevr. Jannie van Laar (Secretaresse)  Oostereind 34  7754 NW Wachtum   0524 552334

Geesje Meppelink (Penningmeester) Burg. ten Holteweg 9  7751 DW Dalen  06 10693584