Iedere zondag wordt er een kerkdienst gehouden in onze Dorpskerk in het centrum van ons dorp.

Onze kerk is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland.

Vooraanzicht Dorpskerk Dalen

Vooraanzicht Dorpskerk Dalen

Het adres van het Kerkgebouw is: Hoofdstraat 25  7751 GA Dalen

De dienst begint om 10.00 uur. (voor de laatste aanpassingen m.b.t. het Corona-virus, zie het Laatste Nieuws menu)

De kerk is geopend vanaf ca. een half uur voor aanvang van de dienst.

Voor wie er voorgaat in de dienst kunt u kijken op de pagina ‘Agenda kerkdiensten’

Wij zingen in onze kerk uit het prachtig mooie nieuwe liedboek; voorin de kerk liggen er voor onze gasten een, beperkt, aantal klaar. Meer info over het nieuwe liedboek, zie het item ‘Het nieuwe liedboek’


Kliederkerk (vanaf februari 2023)

De Kliederkerk is voor iedereen. Zowel kinderen, jongeren, maar ook volwassenen die het leuk vinden om creatief bezig te zijn. Vanaf februari 2023 organiseren we de Kliederkerk Dalen……

   in De Weme, Hoofdstraat 24.

KLIEDERKERK DALEN

Kliederkerk wil zeggen: midden in de chaos, in het geklieder van het dagelijks bestaan is God aanwezig. Vanuit die chaos wil Hij iets moois creëren. Met samen ontdekken en samen vieren, willen we verhalen uit de bijbel samen beleven.

Iedere maand is er weer Kliederkerk, met iedere keer een mooi thema.

Klik <hier> voor het programma van de Kliederkerk!

Komen jullie ook?


Koffiedrinken

Na de kerkdienst is er iedere zondag koffie drinken in de kerk, onder het orgel. Hier in Dalen noemen wij dat “Onder de beun”.

 U bent hierbij van harte uitgenodigd!