De ouderlingen (Pastoraat), hebben in onze gemeente de verantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en Sacramenten in de kerkdiensten en bij bediening van doop en avondmaal. Daarnaast hebben alle ouderlingen een wijk waar men gemeenteleden bezoekt die bijvoorbeeld ziek zijn, een bijzonder jubileum vieren of zomaar behoefte hebben aan een bezoekje.

In het zogenaamde Pastoraal overleg hebben zitting alle ouderlingen, de pastorale medewerkers, de voorzitter van de diaconale commissie en onze dominee. Jaarlijks komen zij 4 á 5 keer bijeen om zaken aangaande de eredienst, de wijken en de zieken te bespreken. Verder organiseren de ouderlingen de groothuisbezoeken en nemen ze deel aan de kerkenraadsvergaderingen die 5/6 keer per jaar worden gehouden. Bij de kerkenraadsvergaderingen zijn ook aanwezig de leden van de diaconie, de ouderling kerkrentmeesters en natuurlijk onze dominee Peter den Braanker.


Ouderlingen zijn bij ons in Dalen:

OUDERLINGEN

Hanneke Koops-Schepers, ( Voorz. Kerkenraad ) Hakstee 1  7754 NN Wachtum 06 48425561

Sjouke van der Veen, ( Scriba Kerkenraad ) de Mars 8  7751 SN Dalen 0524 552862

Henk en Ina Bouwers, Weiert 16  7751 AA Dalen  06 51251957

Roelof Kamps, Weiert 17 7751  AA Dalen 0524 222762

Nellie Oosterhof-Kuiper, Valsteeg 1   7751 RK Dalen  0524 553535

Jan van ’t Hull, Beneluxplantsoen 11   7742 CB Coevorden  0524 552152

Pieter Terpstra, Kolkakkers 61  7751 DL Dalen 0524 552437