De ouderlingen (Pastoraat), hebben in onze gemeente de verantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en Sacramenten in de kerkdiensten en bij bediening van doop en avondmaal. Daarnaast hebben alle ouderlingen een wijk waar men gemeenteleden bezoekt die bijvoorbeeld ziek zijn, een bijzonder jubileum vieren of zomaar behoefte hebben aan een bezoekje.

In het zogenaamde Pastoraal overleg hebben zitting alle ouderlingen, de pastorale medewerkers, de voorzitter van de diaconale commissie en onze dominee. Jaarlijks komen zij 4 á 5 keer bijeen om zaken aangaande de eredienst, de wijken en de zieken te bespreken. Verder organiseren de ouderlingen de groothuisbezoeken en nemen ze deel aan de kerkenraadsvergaderingen die 5/6 keer per jaar worden gehouden. Bij de kerkenraadsvergaderingen zijn ook aanwezig de leden van de diaconie, de ouderling kerkrentmeesters en onze waarnemend predikant Harm Veltman. (sinds september 2023)


Ouderlingen zijn bij ons in Dalen:

OUDERLINGEN

Hanneke Koops-Schepers, ( Voorz. Kerkenraad ) Hakstee 1  7754 NN Wachtum  tel. 06 48425561  (voor e-mail, zie <contactpagina>)


Sjouke van der Veen, ( Scriba Kerkenraad ) de Mars 8  7751 SN Dalen 0524 552862    06 20087712  (voor e-mail, zie <contactpagina>)


Henk en Ina Bouwers, Weiert 16  7751 AA Dalen  06 51251957


Roelof Kamps, Weiert 17 7751  AA Dalen 06 20475822


Nellie Oosterhof-Kuiper, Valsteeg 1   7751 RK Dalen  0524 553535


Pieter Terpstra, Kolkakkers 61  7751 DL Dalen 0524 552437