* Aan het begin van het seizoen (begin september) vindt er een bijzondere dienst plaats ter opening van het winterseizoen; dit is de startzondag van het nieuwe winterseizoen.

* Begin november is er een oogstdienst

* Op de laatste zondag van het kerkelijke jaar worden de overleden gemeenteleden herdacht.

* Rond Kerst is er ‘s avonds een speciale Kerstzangdienst met het Daler orkest ‘Volharding’.

* Op de vierde adventszondag is er ‘s avonds het Kerstfeest van de zondagsschool.

* In de Kerstnacht is er een speciale Kerstnachtdienst (aanvang 21.00 uur). Na de kerstnachtdienst is er warme chocolade melk en glüwein. Middernacht wordt buiten (als het weer het toelaat) het ‘Ere zij God’ gezongen

* Op oudejaarsavond is er een gewone kerkdienst (aanvang 19.30 uur)

* In de Goede of Stille Week is er een cyclus van diensten (Paascyclus) die samen één geheel vormen, bestaande uit een dienst op:

Witte Donderdag (viering Heilig Avondmaal),

 Goede Vrijdag (een wake bij  het kruis)

en de Paasmorgendienst.