College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters heeft de taak om de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en te onderhouden. Anders gezegd: Het College heeft de zorg dat de kerk in materiële zin draaiende blijft. Zo heeft ze o.a. de zorg voor het kerkgebouw, het beleidsplan, de geldwerving, het beheren van de gronden, de andere gebouwen, de financiën, het ledenbestand, het verzorgen van het personeelsbeleid, het fungeren als werkgever voor het personeel en het beheren van de diverse archieven. De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan hen gedelegeerd.
In onze gemeente maken vier Ouderling-Kerkrentmeesters deel uit van de kerkenraad. In onze kerk zijn ook vier niet-ouderlingen lid van dit college. Deze worden rentmeester genoemd, vroeger heette dit een notabel.


Het College van Kerkrentmeesters bestaat bij ons in Dalen uit:

OUDERLING-KERKRENTMEESTERS

Geertje Goelema-Koelman, ( voorzitter ) De Brinken 23  7751 AB Dalen 0524 550556

Heika Meppelink, Noordenveldseweg 8  7754 NZ Wachtum 0524 222961

Henk J. Mepschen, De Mars 5 7751 SN Dalen 0524 552458


KERKRENTMEESTERS

Peter Visscher, ( penningmeester ) Spurrie 14, 9413 DM Beilen  (06) 28373736

Kees Matthijsse, Kolkakkers 34, 7751 DG Dalen  0524 550696

Hennie Klaassen-Vrieling, Schansweg 1  7756 PJ Stieltjeskanaal  0524 221367

Rek.nr. kerkrentmeesters is :

NL 94RABO 0312608314