Vergadering-Wereldraad van Kerken

Publicatiedatum: 

Bron: Website Protestantse Kerk Nederland 31 augustus t/m 8 september 2022 “Elke 7 à 8 jaar komen de 750 afgevaardigden van de verschillende lid-kerken van de Wereldraad bij elkaar tijdens een assemblee. Deze bijzondere vergadering wordt iedere keer op een ander continent georganiseerd. Deze keer was dat in Europa, in het Duitse Karlsruhe. De assemblee… Lees verder »

Opvang vluchtelingen Ter Apel

Publicatiedatum: 

NIEUWSBRIEF CLASSIS GRONINGEN-DRENTHE 10 september 2022 Aan alle kerkenraden, voorgangers en vooral ook gemeenteleden van gemeenten in onze classis Groningen-Drenthe, Het was een ‘dringende oproep’ om iets te doen aan een ‘noodsituatie’. Een beschamende situatie die was ontstaan in Ter Apel, dat zo veel mensen buiten moesten slapen en niet wisten waar ze aan toe… Lees verder »

Noodhulp overstromingen Pakistan

Publicatiedatum: 

In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn op dit moment 1000 doden bekend. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen… Lees verder »

Hoe denken leden van de Protestantse Kerk over het avondmaal?

Publicatiedatum: 

Bron: Website Protestantse Kerk Nederland Protestanten vinden het avondmaal belangrijk en nemen er graag aan deel. Dat blijkt uit een peiling onder leden van het onderzoekspanel Protestantse Kerk. Maar liefst 95% van de respondenten geeft aan het vieren van het avondmaal belangrijk te vinden. En 76% neemt er ook graag aan deel. Slechts 7% overweegt… Lees verder »

Over de vrijheid om vrij te nemen van je werk…

Publicatiedatum: 

Bron: Website Protestantse Kerk Nederland    De rust op de zon- of feestdag is het zichtbare teken dat de mens leeft uit Gods genade en niet uit zijn werken. Zo heeft Bonhoeffer ooit het gebod van de ‘rustdag’ gewaardeerd. Überhaupt is er iets bijzonders met dat gebod. Het staat in een rij met verder enigszins… Lees verder »

Barbeque in de pastorietuin, 22 juli 2022

Publicatiedatum: 

Wij nodigen u als leden van onze kerk uit voor een BBQ. Dit festijn zal  plaatsvinden op vrijdag 22 juli vanaf 17.00 uur in de pastorietuin achter “de Weme”. Omdat we door Corona al enkele jaren geen gemeenteavond of bazaar hebben kunnen houden en de kerkdiensten daardoor vaak op afstand via de kerkzender zijn gevolgd,… Lees verder »

Nieuws van de Kerkenraad

Publicatiedatum: 

MEDEDELING VAN DE KERKENRAAD Juli – augustus 2022 Zoals u in het zondagsrooster van Ds. Den Braanker, in de Zandloper van juli/augustus, misschien al heeft gelezen: Op zondag 3 juli mogen we nieuwe ambtsdragers verwelkomen en nemen we formeel afscheid van mensen die zich jaren voor onze kerk in een functie hebben ingezet. Bé Salomons… Lees verder »

Elvisdienst – zondag 23 oktober 2022

Publicatiedatum: 

-Om alvast in de agenda te zetten- Zondag 23 oktober 2022 is er ’s morgens om 10 uur een Elvisdienst in onze kerk van Dalen. Een dienst die in het teken staat van de muziek en het leven van Elvis Presley. Het zal een verrassende dienst zijn. Meer over deze dienst in het septembernummer van… Lees verder »

Naar een ‘Lichtere’ kerk?

Publicatiedatum: 

De Protestantse Kerk werkt aan ‘lichter kerkzijn’. Minder organisatie en vergaderen, meer aandacht voor de kern van het kerk-zijn. Dat is nodig om twee redenen. In de eerste plaats heeft de kerk te maken met krimp, er zijn minder mensen beschikbaar. Daarnaast verandert onze samenleving: mensen denken minder institutioneel en werken meer samen binnen lichte… Lees verder »

Feest van de Geest 2022

Publicatiedatum: 

Feest van de Geest is een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen. Openingstijden in 2022!! Kerken geopend van 13.00 – 17.00 uur Donderdag 26 mei (Hemelvaart) Zaterdag 28 mei Zondag 29 mei Zaterdag 4 juni Zondag 5 juni (1e Pinksterdag) Maandag 6 juni (2e Pinksterdag) Dorpskerk Dalen In de periode tussen Hemelvaart… Lees verder »