Nieuws van mei 2020

6 items

Meditatie: Pinksteren, feest van inspiratie

Publicatiedatum: 

Bron: Website – Protestantse Kerk Nederland Het is weer Pinksteren; het feest van de Geest. Veel mensen hebben er geen idee bij. Misschien vindt u het ook wel een ingewikkeld feest: de Geest, het klinkt zo vaag. Toch is het vanouds een heel concreet, luidruchtig en uitbundig feest. We lezen in de Bijbel dat de leerlingen… Lees verder »

Eredienst zonder gemeentezang….

Publicatiedatum: 

Bron: Website Protestantse Kerk Nederland Omdat gemeentezang zo verweven is met de eredienst en de manier waarop wij deze vieren, roepen de coronamaatregelen vanzelfsprekend vragen op. Niet alleen een praktische vraag als ‘Wat zijn alternatieven voor gemeentezang?’, maar ook vragen van fundamentele aard. Het protocol voor kerkdiensten geeft aan dat gemeentezang vooralsnog helaas niet mogelijk… Lees verder »

Vermoeid en belast….

Publicatiedatum: 

  Er is in deze tijd van corona veel in het nieuws! We krijgen het elke dag mee: je moet “in je eigen bubbel blijven”, “social distancing” in acht nemen, je moet “compliance tonen” met betrekking tot de overheidsmaatregelen en de “lockdown…” respecteren! Er is, getuige deze woorden, in korte tijd een heleboel veranderd! Niet… Lees verder »

Gewaardeerde bijbel-weggeefactie afgerond

Publicatiedatum: 

De weggeefactie van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is na precies een maand afgesloten. Bestellen is sinds 20 april niet meer mogelijk. Er kwamen circa 20.000 bestellingen binnen. Belangstellenden uit Nederland en België vroegen een of meer van de 40.000 beschikbare gratis bijbeluitgaven aan voor zichzelf, hun kinderen of kwetsbare of eenzame bekenden. Van de drie… Lees verder »

Mededelingen van de kerkenraad

Publicatiedatum: 

Beste mensen, tja, mededelingen van de kerkenraad… zoals u begrijpt zijn de kerkenraadsvergaderingen ook op een zeer laag pitje gezet. Althans wat betreft de fysieke vergaderingen. Gelukkig kunnen we over alle kerkelijke zaken per mail en telefoon snel contact hebben. En in deze gaat het dan bijvoorbeeld over hoe we contact kunnen houden met onze… Lees verder »

Meditatie: ‘Wees niet bang’

Publicatiedatum: 

Ds. René de Reuver scriba generale synode Angst, wie kent het niet? Het leven is kwetsbaar. We zijn broze mensen, en juist in deze tijd beseffen we dat maar al te goed. Over twee dagen is het 4 mei. En dit jaar, na 75 jaar vrijheid, gedenken we onze doden in grote stilte. De Dam… Lees verder »