Taizé-dienst in Dalen, een dienst van stilte en bezinning.

Vanaf zondagavond 1 december 2019 zal er met regelmaat een Taizé of stiltedienst, in onze Dorpskerk van Dalen, plaats vinden. De diensten beginnen om 19.00 uur. Het zullen diensten zijn met zang, luisteren naar muziek, lezingen en stilte….. veel stilte.  Ook kan men een kaarsje of waxinelichtje aansteken als teken van licht en verbondenheid.  Het zal een verstillend moment aan het begin van weer een nieuwe week zijn. Een ogenblik van bezinning in een drukke en hectische tijd.

Wat is een Taizé-viering?

Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa 45 minuten, met weinig gesproken woord, twee stiltes en veel zang. De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, weinig gesproken woord, maar zingen, muziek, meditatie en korte gebeden. Taizé is ook de ontmoeting tussen generaties, culturen, gelovigen van verschillende richtingen en niet gelovigen. We hopen met de vieringen vooral ook jongeren aan te spreken. Een moment van rust en bezinning in een wereld, waarin het lijkt dat tijd en geld het belangrijkste is.

Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

*Programma/liturgie van de eerste dienst op 1 december 2019:  klik <hier>

Taizé

Taizé  is een klein plaatsje in het midden van Frankrijk, waar in 1940 door Frère Roger een kloostergemeenschap werd opgericht. Elke week (maar vooral in de zomer en rond Pasen) komen duizenden jongeren uit heel Europa naar Taizé voor een meestal kortere (één week) of soms langere periode van ontmoeting en bezinning. Drie maal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte. In de momenten tussen deze diensten is er tijd voor bezinning, discussie, gebed en stilte.

Kenmerkend voor de gemeenschap in Taizé zijn de liederen die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen, die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn een plaats vindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God. Vaak zijn de liederen een of twee regels lang, vierstemmig of canon en worden ze begeleid door gitaar of orgel met eventueel enkele solo-instrumenten.

*Taizë-viering organiseren….

Voel je je verbonden met de Taizé-viering en spreekt, bezinning, meditatie en de stilte je aan? Er worden nog mensen gezocht in Dalen om deze Taizé-diensten te helpen mee te organiseren. Meer info hierover bij webbeheerder Peter Hollenga, via het <contact> menu op deze site.


Candle prayer

Eternal god
leave this burning candle
be a LIGHT,
with which you give me a view
on my life.

Let it be a FIRE,
with which you burn in me,
everything that is not good.

Let him be a VLAM,
with which you warm my heart
and helps to love.

Eternal God
I leave the burning candle behind
as a piece of myself
that longs for you:
as a sign of a human
that I remind you of.

 

Vertaling:

Gebed bij een kaars

Eeuwige God,

laat deze brandende kaars

een LICHT zijn,

waarmee U mij zicht geeft

op mijn leven.

 

Laat hij een VUUR zijn,

waarmee U in mij verbrandt,

alles wat niet goed is.

 

Laat hij een VLAM zijn,

waarmee u mijn hart verwarmt

en helpt lief te hebben.

 

Eeuwige God

de brandende kaars laat ik achterblijven

als een stukje van mijzelf

dat naar U verlangt:

als teken van een mens

die ik U in herinnering breng.