Op de basisscholen te Dalen, Wachtum en Dalerveen wordt Godsdienstonderwijs gegeven. De uitvoering ervan is in handen van het Landelijk Dienstencentrum GVO (Godsdienstig Vormings Onderwijs). De plaatselijke kerken ondersteunen dit. Vertegenwoordigers van de Hervormde kerk Dalen, de Rooms-katholieke Kerk en Gereformeerde kerken uit Coevorden, hebben jaarlijks overleg met de docenten die lesgeven op deze scholen.

De ouders van de leerlingen op de BWB-school, de Stidalschool en de Markeschool kunnen jaarlijks hun kinderen opgeven voor godsdienstles. Dit kan vanaf groep 3. Veel ouders maken van deze mogelijkheid gebruik. Zij vinden het belangrijk dat hun kinderen de Bijbelverhalen leren kennen en iets meekrijgen van onze christelijke cultuur. Zeker in de middenbouw (groep 3 t/m 5) volgt het merendeel van de kinderen de lessen.

Op dit moment worden de godsdienstlessen gegeven door Anita Stam, Dea Belt, Sinie van de Weide en Anne Boot. Zij gaan in Dalen iedere woensdagmorgen de klassen langs. In Dalerveen en Wachtum komen zij op maandagmiddag. Er wordtgewerkt met de methode “Kind op maandag” die op veel Christelijke basisscholen wordt gebruikt. In deze methode staan wekelijks een aantal Bijbelverhalen op het programma en er worden diverse suggesties gegeven voor de verwerking.

Voor de bovenbouw wordt er ook gebruik gemaakt van ander lesmateriaal, omdat de methode voor deze leerlingen niet toereikend is. Zij blijken veel belangrijke Bijbelverhalen al te kennen en ook hen proberen wij te blijven boeien!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Anita Stam, 0524-553352.