Godsdienstonderwijs

Op de basisscholen in Dalen, Wachtum en Dalerveen wordt Godsdienstonderwijs gegeven. De uitvoering ervan is in handen van het Landelijk Dienstencentrum GVO (Godsdienstig Vormings Onderwijs)

De lessen worden ondersteund door de plaatselijke kerken. Vertegenwoordigers van de Hervormde kerk Dalen, de Rooms-katholieke Kerk en Gereformeerde kerken uit Coevorden, hebben jaarlijks overleg met de docenten die lesgeven op de scholen.

Ouders kunnen jaarlijks hun kinderen vanaf groep 3 opgeven voor godsdienstles. Veel ouders maken van deze mogelijkheid gebruik. Zeker in de middenbouw (groep 3 t/m 5) volgt het merendeel van de kinderen de lessen. De kinderen leren over de Bijbelverhalen en over onze christelijke cultuur.

Op dit moment worden de godsdienstlessen gegeven door Anne Boot op alle drie genoemde scholen. Er wordt gewerkt met de methode “kind op maandag”. In deze methode staan wekelijks een aantal Bijbelverhalen op het programma en  worden verschillende les ideeën gegeven. Voor de bovenbouw wordt gebruik gemaakt van aanvullend lesmateriaal omdat deze leerlingen veel belangrijke Bijbel-verhalen al kennen. Ook hen willen wij blijven boeien!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betreffende school.