De Diaconie

De Diaconie stelt zich tot taak om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de samenleving. Zij ondersteunt mensen in nood, binnen en buiten de kerkelijke gemeente, in Nederland of in de wereld. Dit werk noemen we in de kerk (binnenlands) diaconaat of, in het geval van mensen ver weg, werelddiaconaat. Op landelijk niveau heeft de Protestantse Kerk in Nederland haar uitvoerende diaconale taken in binnen- en buitenland toevertrouwd aan Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl).

Tijdens de Eredienst wordt er iedere zondag gecollecteerd en de opbrengst hiervan is voor vele doeleinden. De Diaconie van Dalen ondersteunt zelf o.a. projecten in binnen-en buitenland. Verder heeft ze ook een bedrag beschikbaar gesteld aan het Oikokrediet. Hierbij worden kleinen zelfstandigen in arme landen financieel ondersteund door het opzetten van een bedrijfje.
Binnen de kerk verzorgt de Diaconie de bediening van het Heilig Avondmaal. Diakenen geven leiding aan het diaconaat in de gemeente. Zij doen niet alles zelf, maar schakelen waar mogelijk gemeenteleden in, bijvoorbeeld de diaconale commissie. Ook wordt er bijna iedere zondag een kaart met groet en handtekeningen van gemeenteleden gestuurd naar mensen die de kerk, al dan niet tijdelijk, niet kunnen bezoeken vanwege leeftijd en/of ziekte.


De Diaconie bestaat bij ons in Dalen uit:

DIAKENEN

Alita Dorenbos, (voorz. Diaconie)  Achterbente 5,  7751SK Dalen.  Tel. 0524 552076

Ingrid Veenendaal, (vice-voorzitter) De Spil 3,  7751 HD Dalen. Tel. 0524 553971

Betty Kornegoor, (secr. Diaconie) Hoofdstraat 157, 7755 NR Dalerveen. Tel. 0524 221153.

Henk Maat, Achterbente 15, 7751 SK Dalen.  Tel. 06 38903699

Klaas van Urk, Westerwijk 6,   7751 CN Dalen. Tel. 0524 552332

Peter Hollenga, Korenmolen 31,  7751 DW Dalen  Tel. 0524 551553  /  06 15663999

 

Rek.nr. diaconie is :

NL 32 RABO 0312604289