Kerkenraad Dalen

De kerkgemeente Dalen is  aangesloten bij de PKN  (Protestantse Kerk Nederland).

De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. In de kerkenraad hebben zitting alle ambtsdragers uit de college’s van het pastoraat, diaconaat en kerkrentmeesters.

De kerkenraad zorgt voor beleid en de uitvoering ervan. De kerkenraad komt in de regel 6 maal per jaar bijeen.

Het Moderamen zorgt voor de aansturing van de kerkenraad en handelt de dagelijkse zaken af. In het moderamen hebben zitting: voorzitter, scriba, voorzitter diaconie, voorzitter kerkrentmeesters en natuurlijk onze dominee Pieterjan de Buck.

 

Voor meer informatie over de Kerkenraad, zie verder de onderstaande pagina’s