Hartelijk welkom bij onze Online-kerkdienst; vandaag een speciale dienst van bezinning en herdenking.

Meebeleven/kijken naar onze Online-Eredienst: Kies het filmrol-icoontje.

Een kerkdienst waarin gevoelens en herinneringen een belangrijke rol spelen.

Intens terugdenken aan en verdriet hebben over iemand die ons is ontvallen speelt een grote rol, maar ook dankbaarheid voor alles wat we in hem of haar hebben ontvangen aan liefde, hulp en trouw.