Bron: PKN site, Protestantse Kerk Nederland

 

Gemeenteleden die regelmatig een bijdrage aan de kerk geven, kunnen dat vastleggen in een overeenkomst, zodat de gift volledig fiscaal aftrekbaar is. De voordelen op een rij.

Vroeger regelde je dat via een notaris, maar sinds 1 januari volstaat een onderhandse overeenkomst met de kerk. Je kunt zelfs regelen dat de gift meeverhuist als je van gemeente verandert…

Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn alleen aftrekbaar boven 1 procent en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Dat was voor 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen de schenker en de ANBI worden geregeld. Dat is eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris. De overeenkomst voor een periodieke gift heeft een looptijd van minimaal vijf jaar.

Meeverhuizen

De Protestantse Kerk in Nederland, de plaatselijke gemeenten en diaconieën hebben een ANBI-status. Als de overeenkomst wordt aangegaan met de landelijke Protestantse Kerk en in de overeenkomst is opgenomen dat de gift bestemd is voor (de diaconie van) de lokale gemeente waar de gever op dat moment staat ingeschreven, kan de periodieke gift eventueel meeverhuizen naar een ‘nieuwe’ gemeente. Hiermee wordt voor gemeenteleden een belangrijke drempel voor een periodieke gift weggenomen. Uiteraard kunnen de gemeenten ook zelf een overeenkomst met hun gemeenteleden aangaan, maar dan kan de periodieke gift niet mee verhuizen.

Voordelen

De periodieke gift kan door gemeenten worden ingezet als een effectief instrument voor het verhogen van de inkomsten van de plaatselijke gemeente. Dat geldt voor de inkomsten uit Kerkbalans, voor de diaconie en ook voor specifieke projecten. Bij Kerkbalans levert het de gemeente pas voordeel op wanneer de schenker het fiscale voordeel geheel of gedeeltelijk ten goede laat komen aan de gemeente. Nu de kosten voor een notaris kunnen worden voorkomen, levert elke euro die meer wordt gegeven ook direct meer op. In de praktijk zal het vanaf een bijdrage van circa € 150,- per jaar de moeite lonen.

Kerk Dalen

Kerk Dalen