De Weme, is ons gemeente of verenigingsgebouw behorende bij onze kerk hier in Dalen. Het gebouw staat schuin tegenover de kerk aan de Hoofdstraat en grenst aan de pastorie.  Eigenlijk wel heel logisch natuurlijk, want Weme of Weem betekent letterlijk dan ook pastorie. In veel plaatsen, met name in het noorden, was de pastorie vaak bekend onder de naam De Weme. Heel vroeger sprak men van Wheem, wanneer de pastorie een onderdeel was van een kleine boerderij; ook de dominee of pastoor, waren in die tijd vaak arm en hielden er daarom vaak een kleine boerderij  op na.

 

Entree De Weme

                                                Entree De Weme

 

Bij ons in Dalen, is De Weme gebouwd op de plek van het voormalige jeugdgebouw. Op 18 november 1989 is het gebouw toen feestelijk geopend, dus al meer dan 25 jaar vinden er hier tal van gemeentelijke activiteiten plaats. Uiteraard de kerkenraadsvergaderingen, de gemeenteavonden en andere gemeenschappelijke activiteiten van de kerk. Ook de condoleances, na een rouwdienst, vinden vaak in De Weme plaats.

Ook is het gebouw te huur voor vergaderingen en/of cursussen.

 

Overzicht keuken De Weme

Overzicht keuken De Weme

 

Een paar jaar geleden is het gehele gebouw gerenoveerd en aan de eisen van de huidige tijd aangepast. Er is een moderne keuken, met vele mogelijkheden.

Voor meer vragen over de Weme en het verhuur er van, kunt u zich wenden tot het beheer van de Weme:

Geertje Goelema*   06 40351860

 *Bij afwezigheid meer informatie over de Weme bij:

 Lammy van Urk  0524 552332

 

 

Deel v d vergaderruimte, De Weme in Dalen

                 Deel v d vergaderruimte, De Weme in Dalen