Er is in deze tijd van corona veel in het nieuws! We krijgen het elke dag mee: je moet “in je eigen bubbel blijven”, “social distancing” in acht nemen, je moet “compliance tonen” met betrekking tot de overheidsmaatregelen en de “lockdown…” respecteren! Er is, getuige deze woorden, in korte tijd een heleboel veranderd! Niet alleen wereldwijd en in onze maatschappij maar ook in ons eigen leven en dat van ons gezinnen! Allemaal, zonder uitzondering, ondervinden we de gevolgen van de wereldwijde verspreiding van het corona-virus!

Dingen waaraan we eerder nooit gedacht hadden, moeten nu gerealiseerd worden b.v. 1,5 meter afstand houden tot elkaar, zoveel mogelijk binnen blijven, thuiswerken en nieuwe oplossingen bedenken om elkaar te bereiken. Scholen en bedrijven moeten heel anders gaan werken! We moeten niet alleen onze vakantieplannen bijstellen, maar ons leven misschien wel over een andere boeg gooien. Het maakt allemaal deel uit van de realiteit waarin we plotseling terechtgekomen zijn! Niet alleen zijn er veel veranderingen in het dagelijkse leven gekomen, al gaat het nu volgens de laatste berichten de goede kant op, het is en blijft vooral een hele spannende tijd: er zijn zorgen om alles dat gaande is, er is het verdriet om de mensen die elke dag overlijden.

Naast allerlei gevoelens die door je heen schieten brengt deze tijd ook een heleboel bezinning op gang! Waar sta ik zelf? Waar ben ik bang voor? Wat doen al die berichten van ziekte en dood met me? Waar zoek ik steun en wie of wat geeft mij troost?…….

Bij onze overwegingen willen we luisteren naar de woorden die Jezus zegt tegen de mensen die zich om Hem heen hebben verzameld, mensen die vermoeid zijn en soms niet meer weten waar ze het nog moeten zoeken:

“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht”

 

Er komt Iemand naast ons lopen die iets biedt wat niemand anders bieden kan, “Mijn leiderschap, het juk van mijn Koninkrijk, is totaal anders, wat Ik van jullie vraag is geen blinde verering of slaafse onderdanigheid, nee, Ik ben zachtmoedig van hart en nederig! Leef je leven vooral in het besef dat mijn juk zacht is en mijn last licht!” Er komen geen ondraaglijke lasten of zweepslagen aan te pas, zoals bij de keizers en de koningen van toen, wanneer de mensen het in hun ogen verkeerd deden, en ook geen gevangenisstraffen of wat dan ook, maar juist rust en vrijheid, vrede en liefde! Kom tot Mij…! De uitnodiging van Jezus om bij Hem te komen klinkt ook vandaag. De boodschap van het Evangelie wordt beleefd en geleefd in het leven van alledag! We kunnen er met z’n allen over filosoferen, brainstormen, vergaderen, noem maar op, maar alleen in de werkelijkheid van alledag, in het knokken en strijden voor recht en liefde voor elkaar, ervaar je de kracht en de liefde van God.

We ontmoeten Jezus om kracht te krijgen, om wijsheid te ontvangen, om met opgeheven hoofd de moeilijkheden het hoofd te bieden, om vol goede moed verder te gaan en elkaar lief te blijven houden! Juist vandaag ervaren we dat geloven in God vol beweging is, daarom is geloven een werkwoord! Vol energie zoeken we naar nieuwe wegen om te gaan!

Beste lezers, ik hoop dat we hieruit kracht putten om in deze moeilijke tijd overeind te blijven en verder te kunnen gaan op onze levensweg. Met en voor elkaar!

 

Ds. Peter den Braanker

 

  • Voor meer meditatie en momenten van bezinning, kijk op pagina<bezinning>