Nieuws van april 2019

6 items

Mededelingen van de Kerkenraad

Publicatiedatum: 

Beste mensen, het voorjaar is nu echt aangebroken en de zomeractiviteiten naderen. Voor de bazaar zijn al meerdere inzamelochtenden geweest en er zijn al weer heel wat leuke items binnen  gebracht, de schuur bij de familie Lennips begint al weer mooi gevuld te raken! In de kerkenraadsvergaderingen hebben we aandacht geschonken aan het afscheid van… Lees verder »

Zondagsbrief van zondag 29 april 2019

Publicatiedatum: 

De voorganger van vanochtend is dhr. Metselaar en de organist is Dre Kruizinga. De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen. Volgende week zondag 5 mei is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker… Lees verder »

Ambtsdragers-wisseling

Publicatiedatum: 

Op 31 maart vond het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers plaats. Afscheid werd genomen van ouderling Annie Bouwers, diaken Annie Dekker, ouderling-kerkrentmeester Thea Bannink en kerkrentmeester Tinie Dijkstra. Tot diaken werd bevestigd Alita Dorenbos en tot kerkrentmeester werd benoemd Kees Matthijsse. Hieronder een foto van deze feestelijke dienst.   College van kerkrentmeesters: Afscheid Thea… Lees verder »

Generale synode gunt nieuwe kerkplekken zelfstandigheid

Publicatiedatum: 

26 april 2019 Bron: Website Protestantse Kerk Nederland Nieuwe kerkplekken die volwassen zijn geworden krijgen de ruimte om zelfstandig binnen de Protestantse Kerk te gaan functioneren. Dat is het principebesluit dat de synode vandaag heeft genomen. Over de uitwerking en randvoorwaarden moet verder gesproken worden. Daarvoor wordt een extra synodevergadering op 22 juni belegd. Nieuwe… Lees verder »

Zondagsbrief van Paaszondag 21 april 2019

Publicatiedatum: 

De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering. De collecte tijdens de dienst is voor Zending, KIA en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen. Volgende week zondag 28 april is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn dhr. A.… Lees verder »

Zondagsbrief van zondag 14 april 2019

Publicatiedatum: 

De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Bert van der Klis. De collecte tijdens de dienst is voor Jeugdwerk JOP en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de eredienst hier in Dalen. Donderdag 18 april 19.30 uur dienst. Ds. Den Braanker   Witte Donderdag,   viering van het Heilig Avondmaal   … Lees verder »