Op 31 maart vond het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers plaats. Afscheid werd genomen van ouderling Annie Bouwers, diaken Annie Dekker, ouderling-kerkrentmeester Thea Bannink en kerkrentmeester Tinie Dijkstra. Tot diaken werd bevestigd Alita Dorenbos en tot kerkrentmeester werd benoemd Kees Matthijsse. Hieronder een foto van deze feestelijke dienst.

 

College van kerkrentmeesters:

Afscheid Thea Bannink en Tinie Dijkstra aantreden Kees Matthijsse

Op 31 maart hebben we tijdens de kerkdienst afscheid genomen van Tinie Dijkstra als kerkrentmeester. Nadat zij 3 termijn kerkrentmeester is geweest was het tijd om het stokje over te dragen aan iemand anders. Tinie heb ik leren kennen als een vrouw die goed meedacht over de zaken die speelden. Die ook leergierig is en durfde te vragen naar uitleg als het materie betrof waar je niet dagelijks mee te maken hebt. En als kerkrentmeester kom je in aanraking met zaken niet alledaags zijn.

Wij zijn Tinie erg dankbaar voor de inzet en betrokkenheid bij onze kerkelijke Gemeente. En als blijk van waardering heeft zij een aandenken ontvangen voor de periode die zij als kerkrentmeester voor de Hervormde Gemeente Dalen is geweest.

Gelukkig hebben we voor Tinie wel een goede vervanging gevonden. Kees Matthijsse is bereid gevonden om voor Tini plaats te nemen in het College. Met Kees komt iemand in het college die veel bestuurlijke ervaring heeft en wat nogĀ  belangrijker is, een grote betrokkenheid bij onze kerk heeft. Een kerkrentmeester, in tegenstelling tot een ouderling-kerkrentmeester hoeft niet bevestigd te worden in het ambt. Maar desalniettemin heten we Kees van hartelijk welkom als kerkrentmeester in het College van de Hervormde Gemeente Dalen.

Ook heeft afscheid genomen als ouderling kerkrentmeester, Thea Bannink. Zij was helaas niet aanwezig in de dienst, maar heeft ook als blijk van waardering voor haar werkzaamheden als secretaris een aandenken ontvangen voor al het werk wat zij verzet heeft. Helaas is er voor Thea nog geen vervanging gevonden. Mocht u denken dat is wel wat voor mij, secretaris van het College van Kerkrentmeesters, dan kun u contact opnemen met ondergetekende, telefoon 0524-550556.

 

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Geertje Goelema-Koelman