In maart, met Pasen, krijgen we de nieuwe Paaskaars. De kaars “SAMEN”.

Het thema van de Protestantse Kerk van de startzondag van 2015 was “goede buren” en van 2016 “deel je leven”. Hierop is de kaars “SAMEN” geïnspireerd.

Vijf kleurige figuren, de vijf werelddelen symboliserend. We hebben één wereld, die we samen zonder grenzen barmhartig delen.

66666666

 

De Paaskaars wordt gezien als een symbool voor het licht in de duisternis, de hoop.

 

Licht

De kaars is het symbool voor hèt Licht. Zowel in het Eerste als in het Tweede Testament speelt ‘het licht’ een rol: En God zei ‘Er moet licht komen’, en er was licht (Gen. 1:3). Scheppingslicht. Licht is met name in de Psalmen meermalen metafoor voor God en zijn openbaring. Met Pasen zegt God opnieuw: ‘Er zij licht’, en Jezus staat op uit de nacht van duisternis en dood. Jezus zegt: ‘Ik ben het Licht voor de wereld; wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft’ (Joh. 8:12). We kunnen dat woord ‘licht’ horen, maar we begrijpen beter waar het om gaat als we ’t voor ons zien. Het oog kan het begrip ‘licht ’veel sneller vatten dan het oor. Net als met de kleuren van het kerkelijk jaar worden de woorden aangevuld door een symbool en worden alle zintuigen bij de dienst betrokken. Geen misverstand; de kaarsen vervangen het Woord niet, ze verwijzen ernaar: Gods beloften lichten op als vlammen in het duister.

 

Bron: DE PAASKAARS Over oorsprong, betekenis, functie. Ds. A Romein