Eerste zondag ’40 dagentijd’

Voorg. Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

m.m.v. Bert van de Klis.

*De dienst is voorbereid door Peter den Braanker en Bert van der Klis. De viering zal in een kring rond de kansel plaatsvinden. Tijdens de dienst zullen de componenten: Lucht, licht, water en vuur centraal staan. In de kerk zal een liturgisch wandkleed hangen dat gemaakt is door Bert van der Klis. Het kleed van 2,5 bij 1,5 meter is handgemaakt.

Bert maakt liturgische kleden en antependia. Bij de kleden schrijft hij liturgische teksten. Tijdens de dienst zal Bert gedichten voordragen bij het kleed.  Hij zal uitleg geven waarom hij het kleed gemaakt heeft en welke symbolen er gebruikt zijn. Peter den Braanker zal n.a.v. het wandkleed een preek houden. Het wordt een dienst met bekende- en nieuwe liederen. We zullen de liederen introduceren en Geert Meendering zal ons op het orgel begeleiden.

Poëzie heeft een belangrijke plek in de dienst. Tijdens de dienst zullen wij een gezongen Kyrië en een gezongen amen introduceren. Na de dienst is het mogelijk om met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie.