Voorganger: Ds. F de Boer-Knegt

Organist: Bert v d Klis

Liturgie

Oefenlied (voor de dienst)   De nacht loopt ten einde (Lied 460: 1 en 4)

 

Welkom & Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Woorden bij de bloemschikking   Tamar, de weggestuurde (Genesis 38,24-30)

 

Openingslied   De vreugde voert ons naar dit huis (Lied 280: 1 en 4)

 

Votum – Groet – Drempelgebed

 

Vervolg aanvangslied   Onthul ons dan uw aangezicht (Lied 280: 5)

 

Smeekgebed

 

Zingen   O wijsheid, daal als vruchtbare taal (Lied 466: 1, 3 en 7)

 

Gebed bij de opening van de Bijbel

 

Lezing   Jesaja 7,1-17

 

Zingen   Vanwaar zijt Gij gekomen (Lied 494: 1 en 2)

 

Lezing   Matteüs 1,18-25

 

Zingen   De nacht loopt ten einde (Lied 460: 1, 4, 5 en 6)

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Zingen   Uit uw verborgenheid (Lied 500: 2, 4 en 5)

 

Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader

Slotlied   Hef uw hoofden, kleine Mensen (Lied 498: 3 en 4)

 

Uitzending & Zegen   aansluitend: Amen, amen, amen (Lied 431c)