Voorganger: Ds. Pieterjan de Buck,

Organist: Bert van der Klis.

Liturgie

Zondagskind: Hilde Maat

orgelspel

welkom en mededelingen door de kerkenraad

VOORBEREIDING

zingen: (staande)       psalm 67: 1

bemoediging en groet

vg.:       Onze hulp is de Naam van de Heer,

vg.:       die trouw houdt tot in eeuwigheid

allen:   en het werk van zijn handen niet loslaat.

 

               (naar Psalm 67, Bijbel in gewone taal)

zk:         Hij is bij ons en beschermt ons.

allen:   Laat iedereen zien dat u mensen redt

en hoe U mensen leidt.

 

zk:         Laten alle volken over u zingen, God,

allen:   laat iedereen u prijzen!

 

zk:         U bent een eerlijke rechter.

allen:   U heerst over alle landen op aarde.

 

zk:         Laat God ons steeds weer gelukkig maken.

allen:   Dan zal iedereen hem eren,

iedereen, op de hele aarde.

 

vg.:       Genade, barmhartigheid en vrede

zij u van God, de Vader,

en van Jezus Christus, onze Heer.

 

allen:   Amen.

zingen:                            psalm 67: 3

kyriegebed

zingen: ‘Wonderwereld vol geheimen’

(uit Iona; melodie lied 268 uit het Liedboek)

  1. Wonderwereld, vol geheimen, schepping van God,

al wat ons verbaast, verbijstert, leeft van uw zorg:

vormen, kleuren, klank te over,

tastbaar weefsel, veelbelovend,

alles wat ons hart verovert – schepping van God.

  1. Ieder mens bestaat per gratie, leeft van Gods gunst;

elke stam en taal en natie: hemelse kunst.

Jij, voor het geluk geboren,

jij, in zielloos werk verloren,

jij, die bouwt de hoogste toren, leeft van Gods gunst.

  1. Hoe kan ik uw goedheid eren, Heer, voor altijd,

elk unieke mens waarderen, zijn eigenheid?

Hoe bewaar ik alle dagen

eerbied voor uw aardse gaven,

hoe kan ik uw hart behagen, Heer, voor altijd?

  1. Gods gerechtigheid en vrede gaan hand in hand,

gaan met liefde hier en heden en houden stand;

liefde van de liefste lippen,

liefde tegen alle klippen,

liefde liggend in een kribbe –

hand over hand.

leefregel:   Deuteronomium 32: 1-4

         (dagtekst van Taizé voor dinsdag 11 juni 2024)

zingen:                            lied 992

 

DIENST VAN HET WOORD

 

gebed

lezing:  1 Korintiërs 12:4-11

zingen:                            lied 315: 1, 2

overdenking

orgelspel

zingen:                            lied 978: 1, 3 en 4

 

GEBEDEN EN GAVEN

 

gebed

*voorbede,  afgewisseld met:  lied 368g   Adem van God, vernieuw ons bestaan

*stil gebed

*Onze Vader

inzameling van de gaven

zingen:                            lied 905

wegzending en zegen