Voorganger: Ds F den Arend, Exloo

Organist: Geert Meendering

Coronaregels:

Vanaf  zondag 4 juli is zingen in de kerkdienst weer toegestaan. Ook kunnen wij weer de verbinding met elkaar zoeken tijdens het ontmoeten, na de dienst in onze kerk, met een bakkie koffie of thee. De regels die er waren zoals 1,5 meter afstand houden, gaan zitten op de plaatsen waar een kerkboek ligt en de kerkboeken laten liggen na de dienst blijven gelden. Ook collecteren tijdens de dienst is ook nog niet van toepassing. Collecteschalen staan bij de uitgangen van de kerk.

 

Liturgie

 

Orgelspel

Welkom

Intochtslied  Psalm 150: alle verzen

Votum en Groet.
Gebed

Zingen:  Psalm 89: 1, 7

Leefregel
Zingen: Lied 216: alle verzen.

Schriftlezing Mattheus 2:13-18.
Zingen: Lied  910: 1, 2, 3.
Schriftlezing Openbaringen 12:13-18.
Zingen: Lied 919: alle verzen.
Preek

Zingen:  Lied 601 :alle verzen.
Dankgebed -Voorbeden-Onze Vader.

Lied 416 : Ga met God

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Zegen.

Gemeente: 3 x Amen