Voorganger: Ds. L van der Veer – Oosterhesselen

Organist: Geert Meendering

Liturgie

Eerste zondag van advent

Lied voor de dienst: gezang 737: 1, 2, 3 en 21

Welkom en afkondigingen door de ouderling-van-dienst.

VOORBEREIDING

Zingen eerste psalm:  psalm 25: 1 (staande)

Aanvangswoord en groet

Inleiding tot de dienst

Gebed om ontferming

Glorie-samenzang: gezang  304 geheel

DIENST VAN HET WOORD

Zondagsgebed

Profetenlezing: Jesaja 2: 1 – 5  (Nieuwe Bijbelvertaling)

Samenzang: psalm 122: 3

Evangelielezing:  Mattheus 24: 32 – 44 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Samenzang: gezang 103 C: 1 en 3

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang: gezang 447 geheel

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankzegging  –  voorbeden  –  stil gebed

–  gezamenlijk “Onze Vader”

Slotlied:  gezang 433: 1, 4 en 5 (staande)

UITZENDING EN ZEGEN

Beantwoord met gezongen “amen, amen, amen”

 

(inzameling van gaven: schaalcollecte bij de uitgang,

          voor Diaconie-Werelddiaconaat/Columbia én de kerk)