De dienst in onze Dorpskerk van deze zondag gaat i.v.m. het ‘Coronavirus’ NIET door! Nu wel online mee te maken!

Voorg. Ds. Peter den Braanker

 

Liturgie

 

Inleiding:

De maatregelen i.v.m. het Coronavirus zijn aangescherpt. We hebben daarom besloten via de kerkzender kerkdiensten uit te gaan zenden die iedere zondagmorgen om 10.00 uur beginnen en ook op dat tijdstip worden uitgezonden. Wanneer u het internet opgaat en www.kerkomroep.nl opzoekt kunt u “Dalen” intikken en komt u vervolgens terecht op de website waar de dienst te beluisteren en/of te bekijken is. Ook via onze eigen kerkwebsite <www.dorpskerkdalen.nl> kunt u de diensten volgen en verdere informatie vinden. Voor vragen hierover kunt u bellen met ds. Peter den Braanker 0524 551251

 

Welkom

Bemoediging en groet

Muziek:                  Lied 601         (Hart en ziel II, CD 2 nr. 24)

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waar leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van hem die leeft.

Kyrië-gebed

Muziek:                  Lied 301f        (Hart en ziel II, CD 1 nr. 6)

Exodus Gemeente PKN

Gebed om de opening van het woord

 

1e Schriftlezing:     Psalm 121

Muziek:                  Lied 23c         (Hart en ziel I, CD 1 nr. 2)

  1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,

wijst mij een groene streek;

daar rust ik aan een stille stroom

en niets dat mij ontbreekt.

  1. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,

doet mij zijn wegen gaan,

de paden van gerechtigheid,

ter ere van zijn naam.

  1. Al moet ik door het doodsravijn,

U gaat steeds aan mijn zij.

Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf

geeft steun en veiligheid.

  1. Terwijl de vijand toe moet zien,

maakt u mijn tafel klaar.

U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,

en redt mij in gevaar.

  1. Uw trouw en goedheid volgen mij,

uw liefde, dag aan dag;

en wonen zal ik in Gods huis

zo lang ik leven mag.

 

2e Schriftlezing:     Matteüs 11: 25 – 30

Muziek:                  Lied 936         (Hart en ziel I, CD 1 nr. 19)

1. Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt:
‘kom zoals je bent, met je treurend hart, mijn kind,
en ik zal jou verlossen,
dat je vrede vindt.

2. Houd je vast aan mij, als je eenzaam bent en klein
en wees niet bezorgd, ik zal altijd bij je zijn.
Ik geef je overwinning
over dood en pijn’.

3. Jezus, U bent Heer, en ik ben uw zwakke kind.
Maar U geeft mij kracht als de vijand mij weer vindt.
O bron van eeuwig leven,
U die mij bemint.

Overdenking

Muziek:                  Lied 462         (Hart en ziel II, CD 1 nr. 5)

Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen,
levenslang gebroken zijn?

Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn,
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt,
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is,
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is,
zal en kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Gebeden

 

Slotlied:                  Lied 416         (Hart en ziel I, CD 2 nr. 17)

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Zegen

*Meer actueel nieuws op de <‘Laatste Nieuws’ pagina> van onze kerkwebsite.

*Nieuwe pagina <Verbinding met elkaar>  in het NIEUWS menu.  Samen muziek, woorden, gedichten en verhalen delen.