Uw kerkenraad wenst u allen een heel gezond en goed 2023!