Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

M.m.v. Lammy van Urk en Sjouke van der Veen, zang en Greetje Pos, dwarsfluit.

  • Nieuwe Corona-maatregelen vanaf zondag 14 november 2021.
  • Kijk voor meer informatie hierover: op de <Laatste Nieuws> pagina.

Liturgie:

Orgelspel

Zingen voor de dienst:             Lied 476

 

Welkom door de ouderling van dienst

 

Aansteken van de Paaskaars en daarna de Adventskaarsen

Uitleg Adventsproject

 

Aanvangslied (staande):           Lied 489

Groet:

Voorganger:                             In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                             die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                              en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(daarna gaat gemeente zitten)

 

Lammy en Sjouke zingen:        – Mary’s Boychild

Joyous Christmassong

 

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                              Lied 487

 

Muziek door Geert en Greetje

 

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing:                            Lucas 2: 1 – 21

 

Lammy en Sjouke zingen:     – Joy to the world

– Herders van Efratha

 

Overdenking

Muziek door Geert en Greetje

 

Zingen:                                 Lied 503

 

Lammy en Sjouke zingen:     – What child is this

– Go tell it on the mountain

 

Gebeden

Slotlied:                                Lied 496

 

Zegen

Zingen:                                Amen (3x)

 

Zingen (staande):                  Ere zij God

 

Orgelspel