*Protocol Corona-maatregelen in onze Dorpskerk, aanpassing oktober 2020,

Klik, voor meer info,  op <Eredienst>  (blauw gedrukt) 

 

Een dienst van bezinning en herdenking, waarin wij de gemeenteleden herdenken die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Een kerkdienst waarin gevoelens en herinneringen een belangrijke rol spelen. Intens terugdenken aan en verdriet hebben over iemand die ons is ontvallen speelt een grote rol, maar ook dankbaarheid voor alles wat we in hem of haar hebben ontvangen aan liefde, hulp en trouw.

Voorganger Ds. Peter den Braanker

M.m.v. Sjouke van der Veen, gitaar en orgel

 

Liturgie

 

Orgelspel/Welkom door de ouderling van dienst/Aanvangslied (staande): Lied 601

(gemeente gaat staan)

Groet:

Voorganger:                            In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                               die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                            die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                               en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering             (gemeente gaat zitten)

Zingen:                                    Lied 463: 1, 2, 3 en 4

Kyrië-gebed                             (met gezongen acclamatie, Lied 367d, door Bert van der Klis)

Gloria-Lied:                             Lied 418: 2 en 4

 

Inleiding op het herdenken

Noemen van de namen

Overleden is:

 1. Op 7 december 2019 is in de leeftijd van 77 jaar overleden Fimke van der Meulen
 2. Op 13 december is in de leeftijd van 103 jaar overleden Hendrikje Smit – Hilbrands
 3. Op 18 februari is in de leeftijd van 87 jaar overleden Hendrikus Albertus Smits (Rieks)
 4. Op 20 februari is in de leeftijd van 90 jaar overleden Lambertus IJdens
 5. Op 5 april is in de leeftijd van 83 jaar overleden Hendrik Voors

 

Muziek: Lied 730: 1

 1. Op 9 april is in de leeftijd van 89 jaar overleden Geert Wiers
 2. Op 28 april is in de leeftijd van 86 jaar overleden Harmina Bosman – Withaar
 3. Op 23 mei is in de leeftijd van 84 jaar overleden Frederikus van der Weide (Rieks)
 4. Op 9 juni is in de leeftijd van 86 jaar overleden Geesje Rabbers – Wolbers
 5. Op 23 juni is in de leeftijd van 93 jaar overleden Olf Meijering

 

Muziek: Lied 730: 2

 1. Op 24 juli is in de leeftijd van 84 jaar overleden Arend Wolbers
 2. Op 4 augustus is in de leeftijd van 76 jaar overleden Jan Westera
 3. Op 14 augustus is in de leeftijd van 74 jaar overleden Hillechienus Frijlingh (Ginus)
 4. Op 27 oktober is in de leeftijd van 86 jaar overleden Hilligje Hidding – Mepschen (Hillie)

15        We steken nu een kaars aan voor allen die wij niet genoemd hebben.

Muziek: Lied 730: 3 /Aansteken kleine kaars /We nemen nu een moment van stilte in acht en luisteren dan naar: Lied 935

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezingen:                       Psalm 22: 1 – 12 en Romeinen 8: 31 – 39

Muziek:                                   Lied 23c

Overdenking

Orgelspel

Muziek:                                   Lied 835

 

Gebeden

 • Vanmiddag is de kerk tussen 14.00-16.00 uur open om een kaars aan te steken.

De familieleden die een kaars hebben aangestoken kunnen die straks na de dienst ophalen en meenemen!

Slotlied:                                   Lied 608: 1 en 3

Zegen

Orgelspel                                 Lied 416

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.