IK BELOOF VREUGDE

De titel van het Pinksterproject is ‘Ik beloof vreugde’.


Ga jij nu verder

Zondag 9 mei – 2 Koningen 2:1-18

Elisa voelt zich verdrietig, als Elia naar God is gegaan. Elia’s jas blijft achter, die is nu voor Elisa, die zijn opvolger mag zijn. God zegt tegen hem: Ga jij nu verder, laat mijn boodschap horen.

Welke zegeningen hebben jullie deze dag gemerkt, waardoor jullie Gods aanwezigheid kunnen voelen? Dank God voor deze zegeningen.

 


Ik zal met je zijn

Hemelvaartsdag 13 mei – Johannes 16:16-24

Jezus is naar de hemel gegaan. De discipelen voelen zich alleen en zijn daarom verdrietig. Echter Jezus heeft beloofd ‘Ik zal met je zijn’. Op aarde is verdriet, maar als Jezus terugkomt zal er geen dood, pijn en verdriet meer zijn. We mogen tot God bidden.

Bid met elkaar tot God voor de dingen waar je je verdrietig door voelt. Je mag erop vertrouwen dat je gebed door God wordt gehoord.

 


Ik beloof eeuwig leven

Zondag 16 mei – Johannes 17:1-13

We kunnen plannen hebben voor de toekomst, maar er is zoveel waardoor het anders kan gaan. Over het sterven zegt Jezus: ‘Het eeuwige leven is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden heeft, Jezus Christus’. Jezus sterven en opstaan uit liefde, maakt de verbinding tussen de aarde en de hemel.

Bid met elkaar tot God, vraag Hem om kracht om vol te houden en Hij zal je kracht geven.

 


Ik beloof de Heilige Geest

Zondag 23 mei – Handelingen 2:1-4, 22-24 en 37-40

Op de Pinkstermorgen verschenen er een soort vlammen boven de hoofden van de discipelen, iedereen werd vervuld van de Heilige Geest en ze gingen praten in vreemde talen. Door de Heilige Geest komt er meer vreugde op aarde.

Dank God voor de komst van de Heilige Geest.

Bron: Vertel Het Maar!

 

De titel van het Pinksterproject is ‘Ik beloof vreugde’. Dat is iets anders dan blijheid. Blij ben je als iets krijgt dat menselijkerwijs mooi en goed is. Vreugde is onlosmakelijk met God verbonden; we gaan uit van zijn goedheid.

Benieuwd naar de rest van het verhaal en een verwerking? Maak een gratis account aan (opengesteld nu veel kinderwerk stil ligt) op vertelhetmaar.nl

Ga vervolgens naar https://vertelhetmaar.nl/project/pinksterproject-2021/

 

Lukt het niet? Stuur ons dan een mailtje en dan sturen we de pdf-bestanden naar je toe.

Groetjes, leiding zondagsschool