Deze commissie bestaat uit een groep van ongeveer twintig dames, die enthousiast bij het wel en wee van onze kerk betrokken zijn. Ze doen veel zichtbaar en onzichtbaar werk. De kerkelijke gemeente is in wijken verdeeld. Ook de leden van onze kerkelijke gemeente, die in de verzorgingshuizen “De Schutse”, “De Voorde”, “Sint Franciscus” en het “Aleida Kramer Verpleeghuis” wonen, allen te Coevorden, behoren bij ons. Elk commissielid heeft een wijk en in haar wijk bezoekt ze de gemeenteleden van 80 jaar en ouder met zijn of haar verjaardag.

Verder worden er de zaterdag voor de oogstdienst door deze dames vele fruitbakjes gemaakt. De bakjes worden dan op de zondag van de oogstdienst bij deze groep ouderen en bij zieken bezorgd. In de week voor de kerstdagen brengen de dames van de commissie een kerstattentie rond, bij de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Met Pinksteren worden de zieke gemeenteleden met een boeket bloemen bedacht.

Wekelijks, bij toerbeurt, verzorgen deze dames de koffie op de zondagmorgen in de kerk. (Bij speciale diensten gebeurt dit in het wijkgebouw De Weme). Voor de dienst wordt de koffie al in de kerk klaargezet en na de dienst kan deze door de kerkgangers onder de “beun” genuttigd worden. Ook bij de organisatie van klein kerkenpad in de zomer is de groep dames van de diaconale commissie actief betrokken.

Al met al is het een groep dames waarop nooit tevergeefs een beroep gedaan wordt als er iets voor de kerkelijke gemeente gedaan moet worden.

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot Bea Zwiers of Gertrud Mepschen.
E-mailadressen:
Bea Zwiers: h.b.zwiers@ziggo.nl
Gertrud Mepschen: henk.gertrud@live.nl

Dan nog een vraag:
Bent u een man of vrouw en vind u het leuk om een aantal mensen van onze gemeente door het jaar heen een paar keer te bezoeken met een attentie? Ook als u alleen op de “reservelijst” wilt, ter vervanging van ziekte van één van de leden?
Van harte welkom!