Deze commissie bestaat uit een groep van een tiental dames, die enthousiast bij het wel en wee van onze kerk betrokken zijn. Ze doen veel zichtbaar en onzichtbaar werk. De kerkelijke gemeente is in wijken verdeeld. Ook de leden van onze kerkelijke gemeente, die in de verzorgingshuizen “De Schutse”, “De Voorde”, “Sint Franciscus” en het “Aleida Kramer Verpleeghuis” wonen, allen te Coevorden, behoren bij ons. Elk commissielid heeft een wijk en in haar wijk onderhoud ze de contacten met de gemeenteleden van 80 jaar en ouder.

Met of vlak na hun verjaardag wordt er een bezoekje gebracht aan de jarige. Verder worden er in de week voor de oogstdienst door deze dames fruitbakjes gemaakt. Deze fruitbakjes worden dan op de zaterdag voorafgaand aan de oogstdienst bij deze groep ouderen en bij zieken bezorgd. In de week voor de kerstdagen brengen de dames van de commissie een kerstattentie rond, bij de gemeenteleden van 80 jaar en ouder.

De inzet van de diaconale commissie  draagt er aan bij om de betrokkenheid van onze kerkelijke gemeenteleden  te versterken. Al met al is het een groep dames waarop niet vaak tevergeefs een beroep op wordt gedaan. Het werk van de diaconale commissie is een dankbare taak en een bezoekje bij onze oudere kerkelijke leden wordt erg op prijs gesteld.

Mocht u vragen hebben of heeft u belangstelling om ook deel uit te maken van de diaconale commissies, dan kunt u zich wenden tot Bea Zwiers, tel. 0524 552628, of bij Annie Dekker, tel. 0524 221513