Voorganger: Ds. Auke Schuil, Veenendaal

Organist: Bert v d Klis

 

Liturgie 

 

Tweede zondag na Pinksteren

Lied van de maand, Lied 23c

Welkom/mededelingen

Aanvangslied  280:1, 5 en 6

Votum en Groet

Zingen lied  680  ‘Kom Heilige Geest, Gij vogel Gods’

 Woorden van leven

Gal. 5: 14-22

Zingen  Lied 691: 1,

‘De Geest van God waait als een wind’

Kyriegebed

Zingen  Lied 691:  2 en 3

Gebed

Schriftlezingen

Gen. 14: 12-20  en Hebr. 7:1-4

Zingen:  Lied 146c : 1, 2 en 3

Uitleg en verkondiging

Zingen lied 1014

Dankgebed/voorbeden

Collecte

Slotlied  Lied 418
God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween

Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.

Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad , 
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag
zaaiend in de brede, 

totdat in uw vrede

ons hart rusten mag.

God, schenk ons de
kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot
zegen lachen en geween.

Slotwoorden/ Zegen/ gezongen Amen (3x)