Voorganger: Mevr. H. Mertens uit Meppen,

Organist: Geert Meendering.

Liturgie

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen, aansteken Adventskaars

Intochtslied: (staande)              Lied 441: vers 1

 Votum en groet

Zingen:                                    Lied 441: vers 7

Drempelgebed

Zingen: Lied 442

Kyriegebed                                                                                    

Zingen:                                    Lied 1005: vers 1, 2 en 4

Gebed voor het openen van de bijbel

Schriftlezing 1: Jesaja 65 vers 17-25

Schriftlezing 2: Johannes 3 vers 22-30 (uit de “Bijbel in gewone taal”)
Zingen:                           Lied 439

Overdenking

Muzikaal moment

Zingen:                                    Lied 221

 Gebeden

Collecte en besteding:

Zingen:                          Lied 444

Wegzending en Zegen

Zegenlied: Lied 426

Na de dienst orgelspel