Vanaf 16 dec. 2020 (tot nadere berichtgeving) alleen Online Kerkdiensten! 

Voor meer info, klik hieronder voor de -Laatste Nieuwspagina-(blauw gedrukt)

<Corona maatregelen vanaf 16 december 2020>

Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Orgelspel

 

Welkom door de ouderling van dienst

 

Aansteken van de Paaskaars

Muziek:                Lied 654: 1 en 6 (orgel)

 

Bemoediging en groet

 

Muziek:                CD King’s College nr. 13: Holy, holy, holy.. (Lied 405 uit het                              Liedboek)

 

Kyrië-gebed

Gloria-lied:           Lied 304 (orgel)

 

Gebed om de opening van het woord

 

1e Schriftlezing:    Johannes 21: 1 – 14

 

Muziek:                Lied 644 (orgel)

 

2e Schriftlezing:    Johannes 21: 15 – 25

 

Muziek:                CD King’s College nr. 5: The Day of Resurrection

 

Preek

Orgelspel

 

Muziek:                CD King’s College nr. 10: The Church’s one Foundation (Lied                                      968 uit het Liedboek)

 

Gebeden

 

Slotlied:                Lied 650 (orgel)

 

Zegen

 

Orgelspel:             Lied 418: 2 en 3