Voorganger: Ds. Peter den Braanker.

m.m.v. Harold Kooij en Ronald Knol, muziek.

  • In deze Oogstdienst zou het Stadskanaalster Mannenkoor volgens planning in onze kerk de dienst opluisteren. In verband met de verscherpte Corona regelgeving kan dit tot onze grote spijt niet doorgaan. Wel hebben de dirigent – Harold Kooij –  en de organist – Ronald Knol – aangeboden de muziek in deze dienst in onze Dorpskerk te verzorgen.

Liturgie

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 725

Welkom door de ouderling van dienst

Aansteken van de Paaskaars

 

Aanvangslied (staande):           Lied 212

Groet:

Voorganger:                             In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de Naam van de Heer,

Gemeente:                               die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                             die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                               en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Muziek:                                   Harold Kooij en Ronald Knol

 

Kyriëgebed

Glorialied:                               Lied 413

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:                      Psalm 147

Zingen:                                    Lied 981

2e Schriftlezing:                      2 Korintiërs 9: 8 – 15

Muziek:                                   Harold Kooij en Ronald Knol

 

Overdenking

Muziek:                                   Harold Kooij en Ronald Knol

 

Zingen:                                    Lied 365: 1, 3, 4, 5 en 6

 

Gebeden

Slotlied (staande):                    Lied 978

 

Zegen

Zingen:                                    Amen (3x)

 

Muziek:                                   Harold Kooij en Ronald Knol