Voorganger: Ds. Katerberg uit Borger

Organist: Geert Meendering, ook uit Borger

 

Liturgie

Zingen: Lied van de maand,   Lied 716

 

Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst

Intochtslied Lied 84:1,2

 

Votum en groet

Gebed

Leefregel Joh. 16:33

Zingen: Lied: 217

 

Gebed

1e Schriftlezing: Markus 9:14-27

Zingen, Lied: 362: 1,2

2e Schriftlezing: Jacobus 2:14-19

Zingen, Lied: 326: 1,2,3,4

Preek

Orgelspel

 

Zingen, Lied: 345:1

Dankgebed, gelegenheid voor stil gebed,

afgesloten met gezamenlijk bidden van het Onze Vader

 

Zingen slotlied: Lied 769: 1,3,5

Zegen (amen (3x) met begeleiding organist)