Voorganger: Mevr. J Maatjes, Oosterhesselen

Organist: Dre Kruizenga

  • Nieuwe Corona-maatregelen vanaf zondag 14 november 2021.
  • Kijk voor meer informatie hierover: op de <Laatste Nieuws> pagina.

 

Liturgie

Lied van de maand is lied 445, wordt gezongen vóór de dienst.

Welkom en mededelingen ouderling van dienst,
ontsteken van kaarsen
Aanvangslied: 80 vers 1 en 6
Bemoediging
Lied: 80 vers 7
Kyrië gebed
Lied: 463 vers 1,2,3 en 8
Gebed voor het openen van de Bijbel
Lezing: Micha 5:P 1 tot 5
Schriftlied: 498 vers 1 en 2
Lezen: Lucas 1: 39 tot 46
Schriftlied: 498 vers 3 en 4
Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied: 739 vers 1 en 2 .
Dienst der gebeden
Slotlied: 440 vers 1 en 2
Zegen/gezongen Amen.
* Collecte bij de uitgang.