Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Bert van der Klis

  • Nieuwe Corona-maatregelen vanaf zondag 14 november 2021.
  • Kijk voor meer informatie hierover: op de <Laatste Nieuws> pagina.

 

Liturgie

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 445

 

Welkom door de ouderling van dienst

 

Aansteken van de Paaskaars en daarna de Adventskaarsen

Uitleg Adventsproject

 

Aanvangslied (staande):           Lied 433

Groet:

Voorganger:                            In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                             die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                              en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                                    Lied 441: 1, 5 en 6

Kyrië-gebed

Zingen:                                    Lied 919: 1 en 4

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:                       Sefanja 3: 14 – 20

Zingen:                                    Lied 176: 2 en 6

2e Schriftlezing:                       Lucas 1: 39 – 56

Zingen:                                    Lied 157a: 1en 2

 

Preek

Orgelspel

Zingen:                                    Lied 447

 

Gebeden

 

Slotlied (staande):                    Lied 473

 

Zegen

Zingen:                                    Amen (3x)

Orgelspel