Voorganger: Ds. W. Hordijk uit Aalden,

Organist: Bert van der Klis uit Emmen.

Liturgie

                              Lied van de maand: (zittend) Lied 204; 1, 2, 8 en 9

                              Welkom en mededelingen, door de ouderling van dienst

Zingen: aanvangslied: (staande) Lied 91a : 1

Bemoediging

Groet

Zingen:                   Lied 91a : 2 en 3

 Kyrië-gebed

Zingen:                   Lied 723: 1

1e Schriftlezing: Exodus 20: 1 – 17  (NBV 21)

               Zingen:   Lied 723: 2

2e Schriftlezing: Johannes 2: 13 – 17 (NBV 21)

               Zingen:   Lied 187

Overdenking

Orgelspel

Zingen:                   Lied 316: 1 en 4

Gebeden  Dankgebedvoorbeden – stil gebed – Onze vadergebed

  • Rondgangscollecte: voor de Diaconie (PKN 2023 – Kerk & Israël)

Zingen: slotlied:      Lied 425

Zegen

  • De uitgangscollecte is bestemd voor de

.          instandhouding van de eredienst hier in Dalen.