Voorganger: Ds. H. Veltman

Organist:  Geert Meendering

Liturgie

-Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

-Lied voor de dienst (zittend)             Lied 156: 1 en 4

Zingen: aanvangspsalm (staande)      Psalm 122: 1 en 2

Bemoediging en Groet

Drempelgebed

Zingen:                                             Psalm 122: 3

Kyriegebed

Zingen:                                             Psalm 103: 1 en 3

Gebed van de zondag

Lezing                                     Jona 3: 10 – 4: 11

Zingen:                                    Lied 155: 1, 8 en 9

Lezing                                     Matteüs 20: 1 – 16

Zingen:                                    Lied 991: 1 en 8

Overdenking

Orgelspel

Zingen:                                             Lied 981: 1 – 5

-In Memoriam –

Danken en Bidden

Rondgangscollecte: is voor de diaconie en bestemd voor “Jeugd Myanmar”

Slotlied: (staande)                             Lied  756: 1 – 6

Zending en Zegen

  • De collecte bij de uitgang is bestemd voor

.         de instandhouding van de eredienst hier in Dalen