Voorganger: Mevr. H. Mertens uit Meppen,

M.m.v. De Breibergers uit Dalerpeel.

Liturgie

Vanaf september 2023 is het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’.

Orgelspel voor de dienst                                    

Welkom en mededelingen, door ouderling van dienst

 Lied van de maand: Lied 156, 1 en 4 (zittend)

Intochtslied: Lied 288   (staande)

Votum en groet
Drempelgebed                                          

Zingen:       Lied 291-b

Kyriegebed   

Zingen:        Lied 301-f 

Heer Ontferm U    Christus ontferm U   Heer ontferm U

Zingen:        Lied 868 vers 1, 2 en 5

Gebed voor het openen van de bijbel:

Zingen:      Lied 314 vers 1                                          

Schriftlezing 1: Korintiërs 13 vers 10-13

Zingen:      Lied 791 vers 1, 2 en 4

Schriftlezing 2: Johannes 12 vers 25-26 

Overdenking 

Muzikaal moment, door de brassband River City (Jacob de Haan)

Zingen:         Lied 422 vers 1

Uitleg door Klaas van Urk over het

Diaconie-project Voedselbank

 Rondgangscollecte diaconie

Gebeden

Slotlied:        Lied 416

Wegzending en Zegen

Zegenlied:    Lied 425

Orgelspel na de dienst   –  Collecte bij de deur > voor de kerk in Dalen

  • Vervolg Startzondag in de Weme: Thema ‘GA MEE’ U gaat toch ook mee?